TechForce Rijnmond
 

Governance/organisatiestructuur

TechForce Rijnmond is een niet-administratief educatief samenwerkingsverband (zonder rechtsvorm) waaraan de vanuit de scholen participerende directieleden, via bestuurlijke dekking, besluitvaardig deel kunnen nemen.

Dagelijks bestuur:

  • Frank Geelink, Voorzitter DB TFR, Voorzitter directie Techniek College Rotterdam
  • Simon Baars, Voorzitter DB TFR, Clusterdirecteur vmbo Rotterdam bij Melanchthon
  • Adrie Krielaart, regio vertegenwoordiger, ‎Regiodirecteur bij de Edudelta Onderwijsgroep
  • Rian van Noord, bestuursondersteuner/projectleider verbinding onderwijs-bedrijfsleven, van Noord Projectmanagement (VNPM.nl)
  • Jolanda Buwalda, projectleider doorlopende leerlijnen, Vakmanschaps- en Technologieroute, MBO Techniek College Rotterdam.

Het Albeda College treedt op als penvoerder. De heer Frank Geelink (voorzitter directie Techniek College Rotterdam) is contactpersoon/verantwoordelijk/beheert de financiën van TechForce Rijnmond.

Er zijn regelmatig overleggen met het bedrijfsleven, gemeentelijke overheden en andere relevante partijen. Ook zij zien het belang in van een sterk regionaal georiënteerd technisch onderwijs en techniekpromotie.

 

Overlegstructuur

 • Per schooljaar vinden er minimaal 2 tot 3 bijeenkomsten plaats waarbij vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheid aansluiten. De focus ligt op onderwijsinhoud en –ontwikkeling, verslaglegging programmalijnen, doelen en resultaten.

 • De aangesloten schooldirecties binnen de regio Rijnmond organiseren naar behoefte c.q. bestaande verantwoordingsafspraken overleg met de eigen bestuurders en gemeenten.