TechForce Rijnmond
 

De bij TechForce Rijnmond aangesloten scholen zijn:

MBO: Techniek College Rotterdam (vh ROC Zadkine en, Albeda college) , Hout- en meubileringscollege, STC-group, Hoornbeeckcollege en het Grafisch Lyceum.

VMBO: Libanon Lyceum, Melanchthon Mathenesse, Edudelta College Middelharnis, RVC de Hef, Penta CSG De Oude Maas, Noordrandcollege, Zuiderpark College, Het College Vos, Life College (Lentiz), Penta CSG Hoogvliet, de Mavo Vos, IJsselcollege, Roncalli mavo, Comenius College, RGO Middelharnis, Melanchthon Kralingen, CSG Prins Maurits, Farelcollege, Penta CSG Scala, Hoornbeeckcollege, Helinium, Actief College en het Avicenna College.

De lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs van de Hogeschool Rotterdam is eveneens aangesloten bij TechForce Rijnmond.

 
Logo Techniekcollege_FC Onderregel.jpg

Techniek College Rotterdam

Het Techniek College Rotterdam is de benaming voor de sinds het schooljaar 2016-2017 samengevoegde technische MBO opleidingen van het Albeda College en het ROC Zadkine. Kijk op techniekcollegerotterdam voor meer informatie.

 
Hout en Meubileringscollege.png

HMC cursus en training is onderdeel van HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur. Zij verzorgen de cursussen en trainingen op het gebied van hout, meubel en interieur. Kijk voor het opleidingsaanbod of voor meer informatie over HMC cursus en training op hmcollege.nl

 
STC_beeldmerk_blauw.png

STC-Group is dé verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. De STC-Group biedt onderwijs aan op VMBO-, MBO-, HBO– en masterniveau. Daarnaast biedt de STC-Group volwasseneneducatie en toegepast onderzoek. De organisatie is internationaal actief en heeft locaties in binnen- en buitenland. Meer weten over STC-Group? Kijk op stc-group.nl

 
Hoornbeeckcollege.png

Het Hoornbeeck College voor middelbaar beroepsonderwijs gaat uit van de Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag te Amersfoort. De grondslag van de stichting is Gods Woord en de drie Formulieren van Enigheid. Het onderwijs is dan ook bedoeld voor jonge mensen die met hun ouders/verzorgers bewust kiezen voor reformatorisch onderwijs. Meer weten over Hoornbeeck College? Kijk op hoornbeeck.nl

 
Grafisch Lyceum.png

Wie het Grafisch Lyceum Rotterdam binnenstapt, komt terecht in een wereld vol creativiteit en ambitie. Een wereld waarin alles draait om media, frisse ideeën en vernieuwende technologie. Een wereld waar mensen samenwerken en mooie mediaproducten maken. Welkom in de 'creative world' van het Grafisch Lyceum Rotterdam! Meer weten over het Grafisch Lyceum? Kijk op glr.nl

 
Libanon Lyceum_2012LOGO_PPT_Wit.jpg

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam. De school heeft een afdeling voor mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school is gehuisvest in twee prachtige panden in Kralingen. Leerlingen in de onderbouw krijgen les op de locatie Mecklenburglaan, de bovenbouw op de locatie Ramlehweg. Meer weten over het Libanon Lyceum? Kijk op libanonlyceum.nl

 
Melanchton Mathennesse.png

Melanchthon Mathenesse is een christelijke vmbo voor de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg. Ook hebben wij een praktische mavo, voor leerlingen die niet alleen willen leren uit boeken, maar juist ook willen leren in de praktijk. Meer weten over Melanchthon Mathenesse? Kijk op melanchthon.nl/mathenesse

 
Edudelta college middelharnis.png

De Edudelta Onderwijsgroep is een bijzondere groep scholen, met een eigen kleur en sfeer. In principe biedt elke richting aantrekkelijke mogelijkheden voor werk of vervolgopleiding, voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes.Edudelta Onderwijsgroep kan gezien worden als een innovatieve onderwijsinstelling die de formule heeft gevonden om onderwijs op maat te leveren voor de leerlingen, studenten en cursisten. Meer weten over Edudelta? Kijk op edudeltacollege.nl

 
RVC de Hef.png

Rotterdams Vakcollege de Hef is een veilige én gewaardeerde school op de hoek van de wijken Hillesluis, Bloemhof en Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. We zitten in een nieuw gebouw met mooie theorie- en praktijklokalen én niet te vergeten een prachtige sporthal. De lessen op RVC de Hef zijn afwisselend en vooral gericht op het vak, dat jij graag wilt leren en heel goed in wilt worden. Meer weten over het RVC de Hef? Kijk op rvcdehef.nl

 
Penta CSG de oude Maas.png

De Oude Maas is een scholengemeenschap voor Christelijk Voortgezet Onderwijs. Dit betekent dat de grondslag van de school is gebaseerd op de bijbel. De school is gericht op een brede ontplooiing van jonge mensen, rekening houdend met hun verscheidenheid aan kwaliteiten. De school tracht de leerlingen voor te bereiden op een veelzijdige samenleving, waarin respect en tolerantie voor een ieder van groot belang zijn. Meer weten over Penta CSG De Oude Maas? Kijk op om.penta.nl

 

 
Noordrand College.png

Het Noordrand College profileert zich als vakschool voor Bouwen, Wonen en Interieur. Je kunt bij ons kiezen uit verschillende technische en economische leerlijnen. Er is ook een leerlijn die je voorbereidt op beroep in de facilitaire dienstverlening. Ben je heel sportief? Dan is dit programma iets voor jou! Meer weten over het Noordrand College? Kijk op noordrandcollege.nl

 
Zuiderpark college.png

Het Zuiderpark College biedt de basis- en kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg aan. Onze school geeft jou een prima opleiding met veel aandacht voor de praktijk. In de onderbouw ‘proef’ je van allerlei beroepen, zodat je een goede keuze kunt maken. Daarna kies je een sector waarin je verder wilt gaan. Vanaf het derde jaar krijg je veel lessen die met je toekomstige beroep te maken hebben. Meer weten over het Zuiderpark College? Kijk op zuiderpark.nl

 
Het college Vos.png

Het College Vos is een locatie met ruim driehonderd leerlingen. De school heeft een eigen gezicht, een eigen inhoud en een herkenbare identiteit. Vanaf het begin streven we ernaar dat leerlingen en ouders zich betrokken voelen bij de school. Leerlingen leren, op basis van hun talenten en mogelijkheden, stapsgewijs meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun manier van leren en werken. Dit gebeurt niet alleen in de school, ook buiten de school wordt aan talentontwikkeling gewerkt. Meer weten over het College Vos? Kijk op devosvlaardingen.nl

 
Life college Lentiz.png

LIFE College (school voor vmbo en mbo in Schiedam) is anders dan alle andere scholen. Bij ons op school draait het om het talent van de leerlingen. Leerlingen ontdekken waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden in een veilige leeromgeving. De school is open tussen 8.00 en 20.00 uur. Leerlingen kunnen na schooltijd op school blijven om onder begeleiding van jongerenwerkers workshops te volgen op het gebied van dans, zang, koken, sport en creativiteit. En we geven hen steun en begeleiding als zij dat nodig hebben. Op ons VMBO hebben wij bbl, kbl, tl en een Technomavo. Leerlingen kunnen daarnaast kiezen voor een techniekklas. Op ons mbo bieden wij een breed palet aan opleidingen en werken wij intensief samen met het bedrijfsleven uit de regio. Meer weten over Lentiz | LIFE College? Kijk op www.lifecollege.nl

 

 
Penta CSG Hoogvliet.png

PENTA Hoogvliet is een van de scholen van het PENTA college. Het PENTA college heeft 7 vestigingen in verschillende plaatsen. Het PENTA college is een christelijke school met een open identiteit. Dat betekent wij werken vanuit christelijke waarden en dat iedereen bij ons welkom is. Meer weten over Penta CSG Hoogvliet? Kijk op hv.penta.nl

 
De mavo Vos.png

Op De Mavo Vos (DMV) wordt VMBO onderwijs aangeboden op twee leerwegen. DMV kent KaderBeroepsgerichte Leerweg (KBL) in combinatie met de Gemengde/Theoretische Leerweg (GTL/Mavo) en de Theoretische Leerweg (TL/Mavo). Meer weten over de Mavo Vos? kijk op devosvlaardingen.nl

 
IJsselcollge.png

We noemen het niet voor niets het Nieuwe IJsselcollege, want heel veel zaken gaan we op een nieuwe, frisse en eigentijdse manier aanpakken.
Niet alleen nieuwe stenen en een prachtige nieuwe binnenruimte, maar ook een nieuwe kijk op onderwijs en een nieuwe manier om onze leerlingen beter te verbinden met vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. Meer weten over het IJsselcollge? Kijk op ijsselcollege.nl

 
Roncalli mavo.png

De Roncalli mavo is een bijzondere, katholieke school. Onze inspiratie ontlenen we aan Guiseppe Angelo Roncalli, de burgerlijke naam van paus Johannes XXIII. Vanaf zijn eerste optreden is Johannes XXIII altijd een zeer menselijke paus geweest. De katholiciteit van de school wordt gekenmerkt door openheid en menselijkheid. Meer weten over Roncalli Mavo? Kijk op roncallimavo.nl

 
Comenius college.png

Comenius is een school met een opdracht. De opdracht om te leren vormt de kern van ons werk. Van elkaar, met elkaar, zonder belemmering en naar vol vermogen. Onze leerlingen, kind nog bij aanvang en jong volwassene bij vertrek, mogen we voorbereiden op een leven dat nog verborgen ligt in een toekomst die we niet kennen. We geven aan hen door wat we van waarde vinden voor het leven in het besef dat het niet gaat om de weg die we afleggen, maar om het spoor dat we achterlaten. Meer weten over Comenius College? Kijk op comenius.nl

 
RGO Middelharnis.png

Als u met uw kind kiest voor de RGO, kiest u voor een school voor goed openbaar onderwijs tot op het hoogste niveau. Een school waar leerlingen les krijgen in een veilige omgeving, waar we respect voor elkaar heel belangrijk vinden en waar we onze leerlingen, met de diversiteit aan vakken, projecten en buitenschoolse activiteiten, opleiden tot wereldburgers. Meer weten over RGO Middelharnis? Kijk op rgomiddelharnis.nl

 
Melanchton Kralingen.png

Op Melanchthon Kralingen krijg je in een veilige, sfeervolle en uitdagende omgeving lessen omdat wij het beste uit een kind willen halen. Je bent iemand, je hoort erbij en je kunt iets! Houd je van structuur, regelmaat, je talenten ontdekken en wil je uitgedaagd worden door ons betrokken team dan is Melanchthon Kralingen een school waar jij op je plaats bent. Meer weten over Melanchthon Kralingen? Kijk op melanchthon.nl/kralingen

 
CSG Prins Maurits.png

CSG Prins Maurits is een school waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat doen we niet alleen met uitdagend onderwijs; daar zijn ook gezelligheid en sociale veiligheid voor nodig. Ons schoolgebouw en het plein zijn erop ingericht. Ook onze moderne mediatheek en aula met de lekkere hoek Prins Heerlijk zijn daar goede voorbeelden van. Verder kunnen we onze leerlingen met duidelijke huis- en gedragsregels en onze effectieve zorgstructuur een fijne schooltijd bieden. Meer weten over CSG Prins Maurits? Kijk op csgpm.nl

 
Farelcollege.png

Het Farelcollege is een protestants-christelijke scholengroep, die openstaat voor iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken. Ieder mens is een uniek schepsel van God. Dat betekent, dat wij respectvol naar leerlingen kijken. Wij willen leerlingen kennis laten maken met de waarden en normen van het christendom. Meer weten over Farelcollege? Kijk op farelcollege.nl

 
Penta CSG Scala.png

Wij zijn een school voor christelijk voortgezet onderwijs. We houden dagopeningen, kerst- en paasvieringen. Maar ook in de lessen, in onze pedagogische visie en in de sfeer op school is onze identiteit zichtbaar. Onze school heeft een oecumenische instelling. We staan voor een ‘open identiteit’. Dit wil zeggen dat we aan leerlingen en docenten ruimte willen bieden zonder te letten op geloofsovertuiging of afkomst. Ruimte krijgen om te leven, maar ook zelf levensruimte geven. Meer weten over Penta CSG Scala? Kijk op scala.penta.nl

 
Hoornbeeckcollege.png

Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school en biedt kwalitatief goed onderwijs met Gods Woord als leidraad. Dat onderwijs willen we graag voor zoveel mogelijk jongeren mogelijk maken. Om het christelijk karakter van de school te waarborgen vragen we van onze studenten en medewerkers dat ze de identiteit van de school onderschrijven. Meer weten over Hoornbeeck College? Kijk op hoornbeeck.nl

 
Avicenna College.png

Het Avicenna College organiseert excellent ambitieus islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving. Meer weten over het Avicenna College? Kijk op avicenna-college.com

 
Helinium.png

HELINIUM is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo, mavo en vmbo bk die kwalitatief hoogstaand voortgezet onderwijs wil bieden in een veilige omgeving. De Vakroute Techniek is een arbeidsmarktgerichte opleidingsroute in het vmbo en het mbo, waarbij intensief wordt samengewerkt met regionale werkgevers. De opleiding kenmerkt zich door leren en oriënteren in de praktijk vanaf jaar 1, zodat praktisch ingestelde leerlingen gemotiveerd een vak kunnen leren. De Vakroute Techniek is dé opleiding voor jongeren die graag de handen uit de mouwen steken en weten dat ze ‘iets met techniek’ willen doen. Kijk op helinium.nl

 
actief college.png

Het Actief College is een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, gevestigd in Oud-Beijerland. Het is een school voor vmbo, basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde theoretische leerweg (vak-mavo) met en zonder leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en leerwerktrajecten (lwt). Opleidingsrichtingen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen, Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport, Produceren, Installeren & Energie. Kijk op actiefcollege.nl

 
Officieel HR_LOGO_rechtsonder_CMYK_rood1.png

De lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van de Hogeschool Rotterdam, is een vier jarige opleiding tot tweede graads bevoegd docent in het technisch onderwijs op mbo en vmbo niveau. Bovendien is het ook mogelijk om hier een twee jarige Associate- degreeprogramma te volgen tot onderwijsondersteuner in het technisch onderwijs.

Het is een brede opleiding die aankomende docenten voorbereidt op de specialisaties van het MBO: Bouwkunde, Bouwtechniek, Elektrotechniek, Installatietechniek, Mechanische techniek, Motorvoertuigentechniek en Werktuigbouwkunde. En vanaf 2018-19 ook een voorbereiding op de nieuwe profielen van het VMBO: PIE en BWI.

Kijk op: Hogeschoolrotterdam.nl/opleidingen