TechForce Rijnmond
 

Techniek samenwerking

TechForce Rijnmond is een samenwerkingsverband en netwerkorganisatie in de regio Rijnmond. Circa 30 vmbo- en mbo-instellingen voor technologie- en techniekonderwijs en de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs werken samen met het bedrijfsleven en overheden. TechForce Rijnmond wil bij de jeugd interesse wekken voor techniek en technologie, en ervoor zorgen dat jongeren de kansen zien van de technische arbeidsmarkt.

Belangrijke thema's hierbij zijn:

  • Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
  • Doorlopende leerroutes (DLR)
  • Professionalisering
 

Sterk Techniekonderwijs

Techniek Lassen.jpg

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Stichting Platforms vmbo (SPV) en Platform Talent voor Technologie (PTvT) zetten zich in voor Sterk Techniekonderwijs (STO). De doelstelling is werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

In de Regio Rijnmond zijn er zeven STO-regio’s: