TechForce Rijnmond
 

Onderwijs

De bij TechForce Rijnmond aangesloten scholen(koepels) zijn:

MBO: Grafisch Lyceum, HMC, Hoornbeeck College, STC-group en Techniek College Rotterdam.

VMBO: Actief College, Avicenna College, Comenius College, Farelcollege, RVC de Hef, Helinium, IJsselcollege, Libanon Lyceum, Life College (Lentiz), Melanchthon, Scholengroep Penta, CSG Prins Maurits, RGO Middelharnis, Roncalli mavo en De Vos.

Ook de lerarenopleiding technisch beroepsonderwijs van de Hogeschool Rotterdam is aangesloten bij TechForce Rijnmond.

 
logo Grafisch Lyceum

Het Grafisch Lyceum Rotterdam biedt innovatief onderwijs op het gebied van media, design en technologie. Het GLR heeft de ambitie om kwalitatief en innovatief beroepsonderwijs te verzorgen in de creative industry.

 
logo HMC

Het HMC (Hout- en Meubileringscollege) leidt studenten op tot creatieve vakmensen voor wie nu en in de toekomst plek is op de arbeidsmarkt.
Cursussen en trainingen op het gebied van hout, meubel en interieur worden aangeboden door dochteronderneming HMC cursus en training.

 
logo Hoornbeeck College

Het Hoornbeeck College is een reformatorische school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Hoornbeeck College biedt in Rotterdam opleidingen in de studierichtingen bouwkunde/infra, elektrotechniek, ICT, mobiliteit en werktuigbouwkunde.

 

 
logo SCT group

STC Group is de verticale onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, transport en havenindustrie. De STC Group biedt op de praktijk gerichte vmbo-, mbo-, hbo- en masteropleidingen, volwasseneneducatie en toegepast onderzoek.

 
Logo Techniek College Rotterdam

Het Techniek College Rotterdam is de grootste mbo-school voor technisch beroepsonderwijs in de regio Rijnmond. Het is een samenwerkingsschool van  Albeda en Zadkine met opleidingen in de richtingen Bouwen & Wonen, IT & Online, Lab & Research, Maakindustrie & Onderhoud, Mobiliteit en Proces & Maintenance.

 
logo Actief College

Het Actief College is een school in Oud-Beijerland voor vmbo, basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde theoretische leerweg (vak-mavo).
Actief College biedt vijf profielen aan, waaronder Bouw, Wonen & Interieur, Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren & Energie.

 
logo Avicenna College

Het Avicenna College biedt islamitisch voortgezet onderwijs met vmbo (vmbo basis, kader en tl), met onder meer het profiel Techniek. Leerlingen maken kennis met bedrijven via bliksemstages. Ook is er extra voorlichting door deelname aan de Boysday Techniek of via Ambassadeurs van de techniek.

 
logo Comenius College

Het Comenius College is een scholengroep voor voortgezet onderwijs, waarbinnen het Comenius Beroepsonderwijs (CBC) onderwijs in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo verzorgt. Het Vakcollege Techniek biedt het profiel Produceren, Installeren & Energie en het profiel Bouwen, Wonen & Interieur. De opleiding Veelzijdig Vakkundig biedt onder meer het profiel Media, Vormgeving & ICT.

 
Farelcollege.png

Het Farelcollege is een brede christelijke scholengemeenschap met drie afdelingen: lyceum, mavo en vmbo.
Op het lyceum kan de leerling kiezen voor het profiel Natuur en Techniek in de bovenbouw. Op het vmbo komt techniek terug in de oriëntatie op profiel en beroep, bijvoorbeeld Sport & Multimedia.

 
logo RVC De Hef

Rotterdams Vakcollege De Hef (voor vmbo en isk) bevindt zich op de grens van de wijken Hillesluis, Bloemhof en Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De school zit in een nieuw gebouw met mooie theorie- en praktijklokalen en een prachtige sporthal. De lessen zijn afwisselend en vooral gericht op het vak, onder meer in de sector Techniek.

 
logo Helinium

HELINIUM is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, vwo (met Technasium), havo (met Technasium), mavo en vmbo bk/Vakcolleges.
Bij de vakroute Techniek maken leerlingen kennis met de beroepsrichting Produceren, Installeren & Energie. Dit is een arbeidsmarktgerichte opleidingsroute waarbij intensief wordt samengewerkt met regionale werkgevers.

 
logo IJsselcollege

Het IJsselcollege is een school die onderwijs biedt op verschillende niveaus, waar je kan zijn wie je bent. Waar iedereen met de juiste aandacht, van praktijkonderwijs tot vwo.
Het IJsselcollege is onderdeel van stichting BLICK op onderwijs, met scholen in Capelle en Krimpen aan den IJssel.

 
logo Libanon Lyceum

Het Libanon Lyceum is een school voor openbaar voortgezet onderwijs in Rotterdam, Kralingen. De school heeft een afdeling voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en Technasium. De school heeft een breed aanbod aan vakken en verrijkingsprogramma’s, zoals Technasium voor havo/vwo en Bèta Challenge voor mavo.

 
logo Life College

Lentiz | LIFE College is een school voor vmbo, mavo en mbo in Schiedam. Op het vmbo hebben wij bbl, kbl, tl en een Technomavo. Leerlingen kunnen daarnaast kiezen voor een techniekklas. Op het mbo biedt de school een breed palet aan opleidingen en is er intensieve samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio.

 
logo LMC VO

LMC VO bestaat uit verschillende scholen waar talentontwikkeling, beroepsoriëntatie en optimale doorstroming naar het mbo centraal staan, met onder meer Rotterdam Designcollege, Experience College, Vak College Hillegersberg en Zuiderpark College.

 
logo Melanchthon

Melanchthon Scholengemeenschap biedt vmbo op de niveaus tl, gl, kbl en bbl, onder meer voor de sector Techniek.
Zo heeft Melanchthon Kralingen voor Science & Technologie een echt sciencelab.

 
logo Scholengroep Penta

Onder Scholengroep Penta vallen acht scholen, allemaal op en rond het eiland Voorne-Putten. Het vmbo op Penta De Oude Maas biedt de profielen   Bouwen, Wonen en Interieur (BWI), Mobiliteit & Transport (M&T)
Produceren, Installeren en Energie (PIE). Penta college CSG Scala besteedt veel aandacht aan de bètavakken.

 
logo CSG Prins Maurits

CSG Prins Maurits biedt gymnasium, vwo (met Technasium), havo (met Technasium), mavo, vmbo (met alle leerwegen en leerwegondersteunend onderwijs) en praktijkonderwijs aan. Op havo en vwo is een van de profielen Natuur en Techniek. Op het vmbo komt techniek aan bod in de beroepsprofielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Dienstverlening & Producten (D&P), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T).

 
logo RGO

De RGO is de regionale scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Middelharnis. Op havo en vwo is een van de profielen Natuur en Techniek. Op het vmbo komt techniek aan bod in de beroepsprofielen Bouwen, Wonen & Interieur (BWI), Dienstverlening & Producten (D&P), Produceren, Installeren & Energie (PIE) en Mobiliteit & Transport (M&T).

 
logo Roncalli mavo

De Roncalli Mavo biedt modern uitdagend onderwijs met leerlijnen technologie. Daarbinnen ontwikkelen leerlingen op hoog niveau technische vaardigheden, die later van pas komen in elk beroep, De doorlopende leerlijnen technologie op de Roncalli Mavo zijn: Informatie Technologie (IT) en Technologie & Toepassing (T&T).

 
logo De Vos

Het College Vos en de Mavo Vos vallen onder de Vlaardingse Openbare Scholengroep (De Vos)
Het College Vos heeft de technische opleidingen zijn Mobiliteit & Transport en Produceren, Installeren & Energie (elektro- en installatietechniek).
De Mavo Vos werkt met BCP, het Bèta Challenge Programma. Leerlingen kunnen na schooltijd deelnemen aan de Scienceklas.

 
logo Hogeschool Rotterdam

Met de lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs van de Hogeschool Rotterdam kan de docent zich specialiseren in diverse uitstroomprofielen. Voor het vmbo: Produceren, Installeren en Energie (PIE), Bouwen, Wonen en Interieur (BW), Media, Vormgeving en ICT (MVI), Mobiliteit en Transport (M&T), Maritiem en Techniek (MT) of Technologie en Toepassing (T&T). Voor het mbo: Bouwtechniek, MVI, Elektrotechniek, Mechanische techniek, Motorvoertuigentechniek, Installatietechniek, Mechatronica en ICT.