TechForce Rijnmond
 

Thema's

Om techniek, technologie en de technische arbeidsmarkt op de kaart te zetten, zijn voor TecchForce Rijnmond belangrijke thema's:

  • Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
  • Doorlopende leerroutes (DLR)
  • Professionalisering

 

 

 

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Via Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) wil TechForce Rijnmond leerlingen een goed, actueel en inspirerend beroepsbeeld meegeven. Leerlingen maken keuzes op basis van ervaringen. Ook daarom zijn gastlessen, bedrijfsbezoeken en bijvoorbeeld leerlingstages van groot belang voor de opleidings- en latere beroepskeuze.

TechForce Rijnmond draagt bij aan een goed en actueel beroepsbeeld dankzij nauwe banden met bedrijven en opleidingsbedrijven in de regio Rijnmond.

Voorbeelden:

  • Samen werken aan samenwerken: scholen werken nauw samen met (opleidings)bedrijven om gezamenlijk het onderwijs vorm en inhoud te geven;
  • Match Making: koppeling van scholen aan bedrijven voor gastlessen, excursies, docent- en leerling(snuffel)stages;
  • TechForce Rijnmond verzamelt verschillende instrumenten, onderzoeken, praktijkverhalen en best practices om toe te passen en te delen.
 

Doorlopende leerroutes (DLR)

Doorlopende leerroutes helpen jongeren die op het vmbo voor techniek hebben gekozen door te stromen naar een vervolgopleiding op het mbo. De leerroutes versterken de samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen en zorgen voor een soepele overgang van het vmbo naar het mbo. Bovendien bieden de leerroutes mogelijkheden om te versnellen en/of te verdiepen. Dit maakt het leerproces voor de leerling aantrekkelijker.

Zowel de Vakmanschapsroute als de Technologieroute starten in het derde leerjaar van het vmbo en worden (kwalificerend) afgerond in het mbo. De Vakmanschapsroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 2 en 3 en de Technologieroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 4.

De Technologieroute wordt vooral ingericht voor leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en leidt tot een diploma van een middenkaderopleiding (mbo 4). Deze leerroute kan worden ingericht voor opleidingen met een technisch of technologisch karakter.

De Vakmanschapsroute wordt ingericht voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo 2) voor zowel bol als bbl.
Deze leerroute is mogelijk voor alle sectoren en dus niet exclusief voor techniek.

 

Professionalisering

Bij Professionalisering gaat het vooral om het verder scholen van docenten en schooldirecties zodat deskundig, eigentijds techniekonderwijs kan worden ingevuld en gerealiseerd door onderwijs in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven. Hierin passen ook docentstages.

Dit biedt mogelijkheden voor publiek privaat samenspel op het gebied van fysieke uitvoering van betekenisvol technisch onderwijs. Ook ontstaat op deze manier een beter zicht op de Human Capital Agenda van branches en sectoren.

Het werven van extra techniekdocenten is een speerpunt. Docenten de mogelijkheid bieden om stage te lopen bij bedrijven is tevens van groot belang. Het vormt de spin-off voor een warme band tussen school en bedrijf waardoor ook zaken als leerlingstages vloeiender tot stand zullen komen.