TechForce Rijnmond
 

Thema's

Om techniek, technologie en de technische arbeidsmarkt op de kaart te zetten, zijn voor TechForce Rijnmond belangrijke thema's:

  • Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)
  • Doorlopende leerroutes (DLR)
  • Professionalisering
 

Loopbaan Oriƫntatie en Begeleiding

Techniek zonnepanelen.jpg

Via Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) wil TechForce Rijnmond leerlingen een goed, actueel en inspirerend beroepsbeeld meegeven. Leerlingen maken keuzes op basis van ervaringen. Ook daarom zijn gastlessen, bedrijfsbezoeken en bijvoorbeeld leerlingstages van groot belang voor de opleidings- en latere beroepskeuze.

TechForce Rijnmond draagt bij aan een goed en actueel beroepsbeeld dankzij nauwe banden met bedrijven en opleidingsbedrijven in de regio Rijnmond.

Voorbeelden:

  • Samen werken aan samenwerken: scholen werken nauw samen met (opleidings)bedrijven om gezamenlijk het onderwijs vorm en inhoud te geven;
  • Match Making: koppeling van scholen aan bedrijven voor gastlessen, excursies, docent- en leerling(snuffel)stages;
  • TechForce Rijnmond verzamelt verschillende instrumenten, onderzoeken, praktijkverhalen en best practices om toe te passen en te delen.
 

Doorlopende leerroutes

doorlopendeleerroutes.jpg

Doorlopende leerroutes (DLR) helpen jongeren die op het vmbo voor techniek hebben gekozen door te stromen naar een vervolgopleiding op het mbo. De leerroutes versterken de samenwerking tussen vmbo- en mbo-instellingen en zorgen voor een soepele overgang van het vmbo naar het mbo. Bovendien bieden de leerroutes mogelijkheden om te versnellen en/of te verdiepen. Dit maakt het leerproces voor de leerling aantrekkelijker.

Zowel de Vakmanschapsroute als de Technologieroute starten in het derde leerjaar van het vmbo en worden (kwalificerend) afgerond in het mbo. De Vakmanschapsroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 2 en 3 en de Technologieroute is de doorlopende leerlijn tot mbo-niveau 4.

De Technologieroute wordt vooral ingericht voor leerlingen van de gemengde en theoretische leerweg en leidt tot een diploma van een middenkaderopleiding (mbo 4). Deze leerroute kan worden ingericht voor opleidingen met een technisch of technologisch karakter.

De Vakmanschapsroute wordt ingericht voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo 2) voor zowel bol als bbl.
Deze leerroute is mogelijk voor alle sectoren en dus niet exclusief voor techniek.

 

Professionalisering

Bij Professionalisering gaat het om de invulling van deskundig, eigentijds techniekonderwijs, gerealiseerd door het onderwijs in nauwe samenspraak met het bedrijfsleven. Hierbij passen werkbezoeken, docentstages en het op andere manieren verder scholen van docenten en schooldirecties.

Het is belangrijk om docenten de mogelijkheid te bieden om stage te lopen bij bedrijven. Zij doen daar inspiratie op en kunnen hun vakkennis uitbreiden met praktische ervaringen uit het bedrijfsleven. De warme band tussen school en bedrijf die hierdoor ontstaat, werkt ook gunstig door in de totstandkoming van leerlingstages.

Het werven van extra techniekdocenten blijft een speerpunt. Er zijn tal van initiatieven gericht op de werving van geschoolde techniekdocenten, inclusief hybride docenten (professionals die een baan in het onderwijs combineren met een baan in een technische branche).