TechForce Rijnmond
 

Governance/organisatiestructuur

TechForce Rijnmond is een niet-administratief educatief samenwerkingsverband (zonder rechtsvorm) waaraan de vanuit de scholen participerende directieleden, via bestuurlijke dekking, besluitvaardig deel kunnen nemen.

Dagelijks bestuur:

    • Simon Baars, Voorzitter DB TFR, Clusterdirecteur vmbo Rotterdam bij Melanchthon
    • Henrik Stevens,Voorzitter DB TFR, Directeur Techniek College Rotterdam (vacature m.i.v. schooljaar 2020-2021)
    • Jolanda Buwalda, projectleider doorlopende leerlijnen, Vakmanschaps- en Technologieroute, MBO Techniek College Rotterdam

Extern in te huren: Rian van Noord, van Noord Projectmanagement (www.vnpm.nl): projectleider verbinding en samenwerking onderwijs-bedrijfsleven o.a. masterclasses en docentstages.

Het Albeda College treedt op als penvoerder. 

Er zijn regelmatig overleggen met het bedrijfsleven, gemeentelijke overheden en andere relevante partijen. Ook zij zien het belang in van een sterk regionaal georiënteerd technisch onderwijs en techniekpromotie.

 

Overlegstructuur

  • Per schooljaar vinden er minimaal 2 tot 3 bijeenkomsten plaats waarbij vertegenwoordigers van onderwijs, bedrijfsleven en overheid aansluiten. De focus ligt op onderwijsinhoud en –ontwikkeling, verslaglegging programmalijnen, doelen en resultaten.

  • De aangesloten schooldirecties binnen de regio Rijnmond organiseren naar behoefte c.q. bestaande verantwoordingsafspraken overleg met de eigen bestuurders en gemeenten.