TechForce Rijnmond
 

TechForce Rijnmond formuleert en hanteert een actieplan langs zgn. programmalijnen.

Twee hoofd programmalijnen:

  • Vakscholen / Vakmanschapsroutes  (link naar website VMR)
  • Mavo’s / Technologieroutes

en drie sub programmalijnen (dienend aan de hoofd programmalijnen)

  • Professionalisering/docentstages etc.
  • Techniekpromotie
  • LOB/leerlingstages etc.