TechForce Rijnmond
 

Zowel de Vakmanschapsroute als de Technologieroute starten in het derde leerjaar van het vmbo en worden (kwalificerend) afgerond in het mbo. De leerroutes moeten leerlingen mogelijkheden bieden om te versnellen en/of te verdiepen.

De Vakmanschapsroute wordt ingericht voor leerlingen van de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en leidt tot een diploma van een basisberoepsopleiding (mbo 2) voor zowel bol als bbl. Deze leerroute is mogelijk voor alle sectoren en dus niet exclusief voor techniek.

Voor meer inhoudelijke informatie over de vakmanschapsroute met betrekking tot technische opleidingen (oa. het ordeningskader, werkkader en verantwoordingskader) is te vinden op: vakmanschaprouterijnmond.nl 

LET OP: toegang tot bovenstaande site is persoonsgebonden, heeft u nog geen toegang? Neem contact met ons op.