TechForce Rijnmond
 

Bij de subprogrammalijn Professionalisering gaat het vooral om het verder scholen van docenten en schooldirecties zodat deskundig, eigentijds techniekonderwijs kan worden gerealiseerd in nauwe samenspraak met en invulling door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk. Hierin passen ook docentstages.

Dit biedt mogelijkheden voor publiek privaat samenspel op het gebied van fysieke uitvoering van betekenisvol technisch onderwijs. Tevens ontstaat op deze wijze een beter zicht op de Human Capital Agenda van branches en sectoren.

Het werven van extra techniekdocenten is een speerpunt. Docenten de mogelijkheid bieden om stage te lopen bij bedrijven is tevens van groot belang. Het vormt de spin-off voor een warme band tussen school en bedrijf waardoor ook zaken als leerling stages meer vloeiend tot stand zullen komen.