TechForce Rijnmond
 

De subprogrammalijn Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven richt zich vooral op het samenwerken van onderwijs en bedrijfsleven ten dienste van het concreet vorm en inhoud geven aan de doorlopende leerlijnen. Het gaat hierbij ook om het verhogen van de instroom- en doorstroom van leerlingen techniek. Activiteiten zoals gastlessen, bedrijfsbezoeken en (snuffel)stages passen hierin.

TechForce Rijnmond neemt deel aan activiteiten waardoor leerlingen in een vroeg stadium in aanraking komen met techniek en enthousiast gemaakt worden voor techniek, zoals bijv.:

  • Samenwerken aan samenwerken (scholen werken nauw samen met (opleidings-)bedrijven om gezamenlijk het onderwijs vorm en inhoud te geven
  • Match Making (koppelen van scholen aan bedrijven voor gastlessen, excursies, docent- en leerling(snuffel)stages)
  • Masterclasses door bedrijven georganiseerd voor decanen, mentoren en/of docenten
  • Decanen bijeenkomsten i.s.m. bedrijven
  • TechxWorld