TechForce Rijnmond
 

De subprogrammalijn Loopbaan oriëntatie begeleiding (LOB), wil leerlingen een goed, actueel en inspirerend beroepsbeeld meegeven. Leerlingen maken keuzes op basis van ervaringen. Mede daarom zijn gastlessen, bedrijfsbezoeken en bijv. leerling stages van groot belang voor de opleidings- en latere beroepskeuze van leerlingen. TechForce Rijnmond wil door nauwe banden op te bouwen met bedrijven en opleidingsbedrijven in de regio Rijnmond, bijdragen aan een goed en actueel beroepsbeeld.

Voorbeelden:

  • Samenwerken aan samenwerken (scholen werken nauw samen met (opleidings-)bedrijven om gezamenlijk het onderwijs vorm en inhoud te geven
  • Match Making (koppelen van scholen aan bedrijven voor gastlessen, excursies, docent- en leerling(snuffel)stages)

Verschillende instrumenten, onderzoeken, praktijk verhalen en best practices worden verzameld, toegepast en gedeeld binnen TechForce Rijnmond.